دکوراسیون داخلی خانه های مدرن

13فروردین1394

 

اگر فضای خانه شما دچار کمبود رنگ است می توانید از یک تابلوی نقاشی با رنگ های دارای کنتراست و یا از وسایل کوچک رنگی و گلدان گلهای تازه فصل برای اتاق استفاده کنید.