یک پیغام برای هنرمندان و دوستداران هنر:

مهم نیست که چند ساله هستی، حالا که تصمیم گرفتی هنرمند باشی، حتماً به اندازه کافی جوان هستی. از حالا که دیگر وارد دنیای جادویی زندگی هنرمندانه شده­ ایی دنیا صدف توست: همه چیزهایی که برای هنرت لازمداری، بدون هیچ محدودیتی برایت فراهم می­کند. تو به عنوان یک هنرمند رازهای بی پایان جهان را آشکار میکنیو جوابهایت را با دنیا شریک می­شوی. ممکن است تنها دو نفر با کارهایت ارتباط برقرار کند نگران نباش.قضیه وقتی ناراحت کننده می شود که از کاری که انجام می­دهی خوشحال نباشی. اهمیت ندارد که چندنفر کارهای تورا دیده ­اند، همین موضوع بس که کار تو بدون توجه به کیفیت آن، بر دنیا تاثیر می­گذارد و درمقابل ده برابر آن چیزهایی که ساخته بودی به تو برمی­گرداند. اگر اثری زیبا خلق کرده باشی ده برابر آن زیبایی در زندگیت دریافت میکنی، راه و رسم دنیا این است.بنابراین خونسرد و ارام به غریزه و الهام خودت تکیه کن و به دنبالشان برو.....  

اخبار و مطالب خواندنی

هنر مدرن در طراحی داخلی