دکوراسیون داخلی خانه های مدرن

13فروردین1394

 

 

 تابلو هنری را نقطه کانونی فضا قرار دهید. 

گاهی بهترین راه تقویت اثر هنری،  اجازه دادن به اثر است تا تک ستاره اتاق باشد. تابلویی که پشت این مبل آویخته شده نقاشی جذابی است که  مخاطب را دعوت می‌کند تا آن را  با دقت بررسی کند و این موضوع با هماهنگی طیف رنگی مبل، رنگ دیواراتاق و تابلوی نقاشی کامل شده است.