دکوراسیون داخلی خانه های مدرن

13فروردین1394

امروزه سبک آپارتمانها بیشتر مدرن بوده  و وجود تابلوهای نقاشی مدرن در دکوراسیون خانه روح تازه ایی ایجاد میکند...

نقاشی های انتزاعی در طراحی داخلی خانه نقش بسیار مهمی دارند، اگر طرح آن به دقت انتخاب شود می تواند جلوه اتاق را بسیار تحسین برانگیز کند. برای مثال نقاشی انتزاعی در این تصویر با ترکیب خط و نقاشی با چندین رنگ گرم و سرد با طراحی  اتاق نشیمن هماهنگی کامل دارد.