چگونه طراحی کنیم؟-قسمت اول- Pencil Sketch

26فروردین1394

نگاه درست: چشم خود را به چیزی که از ان طراحی می کنید می دوزید و در ضمن طراحی فقط نگاه های مختصری به کاغذ می­اندازید سپس شکل بیرونی اشیاء را ابتدا رسم می نمایید.این موضوع به ما امکان می­دهد تا فقط آنچه را که  می بینیم ثبت کنیم. بنابراین نکته مهم خوب دیدن است، شما زمانی خوب طراحی می کنید که خوب ببینید. در این روش قوانینی هم وجود دارد: 

الف: اول شکلهای بزرگ و سپس شکلهای کوچک را طراحی کنید.

نکته کلیدی این موضوع این است که از کل به جزء برسیم در واقع شکل بزرگ شروع روند نقاشی را مشخص می کند. همیشه سعی کنید برای طراحی دقیقاً روبروی جسم مورد نظر قرار بکیرید.

 ب: شکلهای غنا بخش از جمله قسمتهای نور خورده، سایه ها، انعکاسات، نقوش و بافتها را طراحی کنید.

این قانون ما را به لذت بخش ترین جنبه­ های طراحی هدایت می کند. در واقع با ایجاد نقوش تیره و روشن، شکل و طرح حالت واقعی تری پیدا میکند. در واقع توجه به نور و سایه از نکات مهم و کلیدی می باشد.

ج: شکلها را بهم پیوند دهید.

این قانون موجب وحدت اجزاء طراحی شده و ارتباط آنها را مشخص میکند. این قانون زمانی کاربرد دارد که دو شکل مجاور هم از نظر تیره و روشنی مثل هم و نزدیک بهم هستند.

د: وقتی شکل محصوری را  در کادر می بینید آن را طراحی کنید.

معمولاً فضاها یا شکلهای محصور را در ترکیب اشیاء یا زمینه میتوانید پیدا کنید. به عنوان مثال، قسمتی از آسمان که از لای برگ درختان پیداست، سفیدی چشمان و شکلی که داخل دسته فنجان قراردارد نیز فضای محصور می باشد.

ه: در طراحی توجه به محور جسم مورد نظر حائز اهمیت می باشد. 

و: توجه به پیدا کردن زاویه خطوط از نکات کلیدی و مهم می باشد و با استفاده از خطوط افقی و عمودی می توانید طراحی دقیق تری انجام دهید.