هنر مفهومی -Conceptual Art

30فروردین1394

 پس از سپری شدن دوران ایسم­ ها هنر مفهومی شروع به ظهور نمود. هنر مفهومی به معنای ارائه خاصی از اثر هنری است که می­تواند به صورت انتزاعی و غیر قاعده مند باشد، لذا تمایل به مفهوم و غیر ضروری بودن شی یا اثر هنری به شدت پر رنگ گردید. از جمله شیوه ­های اجرا در این سبک هنر چیدمان،Installation مینی مالیسم و پرفورمنس است. موضوعات این سبک شامل واقیعیتهای سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی و چیستی اشیاء می باشد. گاهی اوقات خود مخاطب اثر نیز به عنوان بخشی از اثر هنری بشمار می­رود. نمونه هایی از هنر مفهومی را در تصاویر زیر مشاهده می کنید: